Missie – Visie

Missie

Crowned Care Consultancy is een bedrijf dat zich richt op zorgbedrijven die een kwalitatieve doorstart willen maken.
Vanuit een passie voor het verpleegkundig vakgebied adviseren, ondersteunen en trainen de consultants op projectmatige basis de zorgprofessionals van (extramurale) zorgorganisaties om deze naar een volgend kwalitatief niveau te coachen.

Visie

Consultancy met passie, operationeel in binnen en buitenland met oog voor constante (zorg) innovatie.

Kernwaarden

Experts

De consultants van Crowned Care Consultancy zijn bewezen experts binnen het verpleegkundig vakgebied die handelen vanuit een onderzoekend vermogen en werken aan een permanente bevordering en ontwikkeling van het verpleegkundig vakgebied op micro-, meso- en macroniveau met oog voor maatschappelijke veranderingen.

Consultancy vanuit passie

Crowned Care Consultancy staat voor consultancy vanuit passie voor het verpleegkundig vakgebied. Crowned Care Consultancy staat voor leiderschap, coaching en ondernemerschap met passie, het slaan van bruggen op het gebied van samenwerking in de zorg. Crowned Care Consultancy weegt de verschillende belangen en wensen af, waarbij het belang van de opdrachtgever vooropstaat.

Innoverend

Crowned Care Consultancy levert een proactieve bijdrage aan kwaliteitssystemen binnen diverse zorgorganisaties en is betrokken bij het toepasbaar maken en uitvoeren van innovatie op micro-, meso en macroniveau met als doel de borging van de toekomstbestendigheid van de zorgorganisatie.

Excellent in ontwikkeling

Crowned Care Consultancy is excellent in het bijdragen aan ontwikkeling. Door jarenlange ervaring in het trainen, opleiden en het coachen van zorgprofessionals beschikken de consultans over voldoende expertise om een organisatie te begeleiden in het continu in ontwikkeling zijn. Met als doel dat de zorgorganisatie voldoende toegerust is om maatschappelijk relevante zorgvraagstukken op te pakken en deze door te voeren in de kwaliteitsborging van de organisatie.