Internationaal

Crowned Care Consultancy is nationaal en internationaal beschikbaar voor advisering,ondersteuning en training van zorgorganisatie.

COVAB Suriname investeert in haar studenten en docentenkorps

In het kader van het kwaliteitsdenken en – handelen is door het Elsje Finck Sanichar College (COVAB) de masterclass “Klinisch redeneren” verzorgd aan de HBO – studenten en het docentenkorps. Klinisch redeneren wordt veelal in de zorg gebruikt. Het is in feite het redeneren en beargumenteren van en communiceren over beslissingen die genomen moeten worden. Het klinisch redeneren is een denkpatroon voor verpleegkundigen en wordt aangeleerd. Deze methode wordt niet alleen door verpleegkundigen gebruikt, maar is multidisciplinair dit betekent dat ook artsen zich met de discipline bezighouden.

Door klinisch te redeneren kan de verpleegkundige de behoefte aan verpleegkundige zorg vaststellen en wel op lichamelijk, psychisch, functioneel en sociaal gebied. Daarnaast indiceert en verleent deze zorg in complexe situaties bij acute- en chronische zorgvragen en werkt volgens het verpleegkundig proces op basis van Evidence Based Practice.

Tijdens deze masterclass is door de trainer, Pamela Abendanon, ingegaan op de canMeds- rollen die de basis vormen voor het nieuw beroepsprofiel van HBO – Verpleegkundigen.