Trainingen

Training Train de Trainer

Wordt een professionele trainer!

Tijdens deze training worden aankomende trainers opgeleid tot trainer en assessor om anderen te trainen op hun vakgebied. Volgens het Train de Trainer concept leert de professional de didactiek om zijn kennis en vaardigheden professioneel over te dragen in trainingen en op de werkvloer.

De training is o.a. bedoeld voor (beginnende) trainers, docenten en opleiders om hun huidige werkwijze te optimaliseren en te professionaliseren.

2 Dagen a 8 uur

Data 2024 

 

Max. 10 Deelnemers

Prijs 2024
€ 299,00

Verpleegkundigen en
Verzorgenden IG-ers

Training Klinisch redeneren

Leer jouw observaties te koppelen aan jouw (verpleegkundige) kennis.

Tijdens deze training leer je eigen observaties en interpretaties te koppelen aan medische en verpleegkundige kennis. Je leert de zes stappen van het klinisch redeneren en het time-out model toe te passen aan de hand van casuïstiek gericht op de volwassen en jeugdige zorgvrager.

Dit stelt jou in staat om goed te onderbouwen welke verpleegkundige interventies je moet inzetten bij een ziektebeeld of verpleegprobleem.

1 Dag

Data 2024

Max. 10 Deelnemers

Prijs 2024
€ 199,00

Verpleegkundigen, Verzorgenden IG-ers en studenten verpleegkunde

Training Evidence Based Practice

Laat jouw onderzoekend vermogen tot leven komen!

Tijdens deze training leer je zorgvuldig, expliciet en oordeelkundige gebruik te maken van het beste beschikbare bewijsmateriaal met als doel om beslissingen te nemen samen met individuele patiënten om zo de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren.

Tijdens deze training leer je vanuit een klinische onzekerheid een beantwoordbare vraag te formuleren, te zoeken naar de beste evidence, het kritisch beoordelen van deze evidence en te beslissen wat het beste gedaan kan worden op basis van de gevonden evidence en de behoefte van de patiënt. Tijdens deze training krijg je ook aan de hand van een format handvatten om een onderzoeksverslag te schrijven.

1 Dag

Data 2024

Max. 10 Deelnemers

Prijs 2024
€ 229,00

Verpleegkundigen, gespecialiseerde verpleegkundigen in opleiding en studenten verpleegkunde

Kwaliteit van zorg en medicatieveiligheid

In deze training gaat de trainer in op wat kwaliteit van zorg is, wat concrete zorg is en wat de kenmerken zijn.

Er wordt dieper ingegaan op jouw rol als professional in het borgen van de kwaliteit binnen jouw organisatie, zodat de organisatie blijft voldoen aan de wettelijke normen.
De wet Wkkgz komt aan bod en welke rol deze wet vervult in het borgen van kwaliteit. In het verlengde hiervan wordt er ingegaan op het houden van toezicht op de zorg.
Ook gaat de trainer dieper in op de vraag hoe meet je kwaliteit binnen een organisatie, wie is verantwoordelijk voor het borgen van de kwaliteit en welke factoren kunnen de kwaliteit van zorg beïnvloeden.

Tevens wordt er ook een brug gemaakt naar het VMS en medicatieveiligheid. besteed worden aan het EPA gericht leren en begeleiden in de praktijk.

1 Dag

Data 2024

Max. 10 Deelnemers

Prijs 2024
€ 199,00

Verpleegkundigen, verzorgenden IG en praktijkopleiders

Rapporteren van zorg

Als zorgverlener observeer je je cliënten. Je analyseert en interpreteert signalen en symptomen om vervolgens vast te stellen welke interventies je moet inzetten.

Deze gegevens leg je vast in een rapportage. Voor de overdracht van gegevens en een goede samenwerking met collega’s is eenduidigheid in de communicatie noodzakelijk.

Onderzoek wijst uit dat het maken van rapportages niet altijd even zorgvuldig en eenduidig gebeurt. Niet alleen als het gaat om de inhoud, maar ook qua structuur en opbouw. Tijdens deze training komen de aandachtspunten bij rapporteren aan bod. Diverse methodieken om te rapporteren zullen besproken worden, zodat er een beter overzicht en eenduidige communicatie in jouw overdracht plaats kan vinden.

1 Dag

Data 2024

Max. 10 Deelnemers

Prijs 2024
€ 199,00

Verpleegkundigen, verzorgenden IG en praktijkopleiders

EPA gericht begeleiden

Ben jij voldoende toegerust om de volgende generatie verpleegkundigen klaar te stomen?

Tijdens deze training leer je wat er nodig is om EPA-gericht te kunnen begeleiden. Je leert welke leerstijlen er zijn en hoe je de begeleiding hier op aan kan sluiten.

Je leert tijdens deze training wat EPA-gericht leren en beoordelen inhoudt, wat een veilig leerklimaat is en hoe je deze kan borgen. Je leert hoe je jouw organisatie gereed maak om EPA gericht op te leiden en te begeleiden. Hoe geef ik vorm aan een OOG-commissie? Wat is er nodig om een student daadwerkelijk bekwaam te verklaren?
Je leert hoe je objectief moet beoordelen, het geven en ontvangen van feedback, het reflecteren, intervisie. Tevens zal er tijd besteed worden aan het EPA gericht leren en begeleiden in de praktijk.

2 Dagen

Data 2024

Max. 10 Deelnemers

Prijs 2024
€ 299,00

Verpleegkundigen, verzorgenden IG en praktijkopleiders

Verpleegkundig Leiderschap

Verpleegkundig leider, dat ben jij!
Tijdens deze training leer je hoe jij je kan ontwikkelen als verpleegkundig leider. Hoe je de kwaliteit van zorg kan verhogen en verwerf je essentiële inzichten en vaardigheden die nodig zijn voor effectief verpleegkundig leiderschap.

1 Dag

Data 2024

Max. 10 Deelnemers

Prijs 2024
€ 199,00

Verpleegkundigen en 4de jaars studenten verpleegkunde
verzorgende IG