Innovatie

Innovatie

Bachelor theorieonderwijs

  • Ontwikkelen van theorie onderwijs conform BN2020,2030, NLQF en CZO Flexlevel

Praktijkleren

  • Het implementeren van een stagebureau
  • Het ontwikkelen van een stagebeleid
  • Het doen van acquisitie voor stageplekken
  • Coachen van werkbegeleiders in de praktijk

Certificering en Accreditatie

  • Ondersteunen van accreditatie en inschalingstrajecten bachelor en vervolgonderwijs
  • Ondersteunen van het certificeringstraject leerbedrijf (SBB)